JAA

Naisten sukuelinten silpomisen kieltävä laki on ollut voimassa viisi vuotta Keniassa. Nyt lailla on huomattu olevan huolestuttavia vaikutuksia: yhä nuorempia tyttöjä silvotaan.

Keniassa keskimäärin 27 prosenttia naisista joutuu ympärileikkauksen eli sukuelinten silpomisen uhriksi. Keskiarvo jättää varjoonsa alueet ja yhteisöt, joissa ongelma on edelleen valtava ja koskettaa lähes kaikkia tyttöjä.

Nyanzan läänissä asuvassa Kisii-yhteisössä noin 96 prosenttia tytöistä silvotaan siirtymäriittinä naiseuteen.  Nyt viisi vuotta voimassa ollut kansallinen silpomisen kieltävä laki on kuitenkin ajamassa perinnettä piiloon.

– Lainsäädännöllä on ollut huolestuttava vaikutus: yhä nuoremmat tytöt joutuvat ympärileikattavaksi, sanoo sukuelinten silpomisen vastaista työtä tekevän Solidaarisuus-järjestön ohjelmapäällikkö ja tasa-arvoasiantuntija Milla Mäkinen.

Uhrien ikä on laskussa.

– Tyttölapset eivät pysty vastustamaan väkivaltaa tai esimerkiksi karkaamaan perheensä luota, kuten nuoret naiset pystyvät, Mäkinen vahvistaa.

Lainsäädännöllä on suuri merkitys silpomisen vastaisessa työssä, mutta pelkkä laki on osoittautunut Keniassa riittämättömäksi.

– Laki ei riitä suojelemaan kansalaisia maassa, jossa oikeusjärjestelmä ei toimi ja korruptio on merkittävä haaste. Lisäksi lain toimeenpanoon ei yksinkertaisesti ole resursseja, toteaa Mäkinen.

Laki velvoittaa toimimaan

Toisaalta haasteena lain toteutumiselle on tiedon epätasainen leviäminen. Tieto kulkee harvoin valtion tasolta paikallisiin yhteisöihin.

Kegogissa tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että 33 prosenttia naisista tiesi silpomisen kieltävän lain olemassaolosta, miehistä ei yksikään.

Tietoisuus lain olemassaolosta antaa erityisesti viranomaisille velvoitteen toimia. Samalla on panostettava silpomisen haittavaikutuksiin pureutuvaan koulutukseen.

– Viestimme yhteisöille on, että laki on olemassa ja se velvoittaa viranomaisia. Samalla koulutamme ja valmennamme viranomaisia sekä yhteisön jäseniä toimimaan silpomisen lopettamiseksi.

Suomalaisella Solidaarisuudella on lähes kymmenen vuoden kokemus silpomisen vastaisesta työstä Somalimaassa. Paikallisten yhteisöjen oman osaamisen tukeminen on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi silpomisen vastaisessa työssä. Vuoden 2016 alusta alkaen tätä menetelmää jalkautetaan Keniaan.

Silpomisen vastaisen työn suunnittelee ja toteuttaa kolme kenialaista kansalaisjärjestöä Nyanzan läänissä. Ratkaisut syntyvät paikallisissa yhteisöissä, niiden omilla ehdoilla. Kumppanijärjestöjen työ alkaa helmikuussa vapaaehtoisten koulutuksilla. He vaikuttavat omissa yhteisöissään silpomisen lopettamiseksi.