JAA

EU-tuomioistuin antaa huomenna torstaina tuomionsa liittyen alkoholin verkkokauppaan ja juomapakkausverojärjestelmään. Se saattaa vapauuttaa alkoholin ostamisen verkkokaupasta.

Tuomioistuin antaa torstaina 12. marraskuuta tuomionsa Helsingin hovioikeuden ennakkoratkaisupyyntöön. Hovioikeus haluaa ennakkoratkaisupyynnöllään selvittää, ovatko suomalainen juomapakkausverojärjestelmä sekä alkoholilain mukainen vaatimus vähittäismyyntiä koskevasta luvasta alkoholijuomien kaupallisen maahantuonnin yhteydessä unionin oikeuden mukaisia.

Ratkaisu liittyy virolaiseen verkkokauppapalvelu Alotaxi-toimintaan, joka kuljetti alkoholitilauksia Virosta Suomeen, tilaajien kotiovelle.

Vuonna 2009 toimeenpannusta käsittelyssä, Helsingin käräjäoikeus antoi vuonna 2012 Alkotaxi-tapauksesta tuomion, jonka mukaan alkoholiverkkokaupan omistaja oli syyllistynyt alkoholirikokseen ja törkeään petokseen. Torstaina annettava EU-tuomioistuimen päätös saattaa kumota tuomion ainakin osittain.

Mikäli EU-tuomioistuin päättää tehdä lakiin muutoksia on Alkon monopoliasema uhattuna. Alko saattaa jopa kokea todella mittavia tappioita.

EU-tuomioistuimen ratkaisu koskee kaikkia jäsenmaita ja saattaisi näin vaikuttaa merkittävästi myös Ruotsin ja Tanskan alkoholiverkkokauppaan.

Alkoholimyynnin monopoliasema on pohjoismainen ilmiö, jonka asema on nyt ehkä murenemassa.