JAA

Tullilla on valmistumassa esitutkinta valmisteveron alaisen jäätelön maahantuontiin liittyvästä törkeästä veropetoksesta. Vältettyjen verojen määrä on n. 160 000 euroa.

Jäätelöstä on kannettu valmisteveroa vuoden 2011 alusta alkaen 95 senttiä kilolta. Valmisteverotuslain mukaan jokainen, joka valmistaa ansiotarkoituksessa tai tuo maahan valmisteverotettavia tuotteita, on velvollinen suorittamaan valmisteveroa.

Etelä-Suomessa toimiva yritys on tuonut valmisteveron alaista jäätelöä maahan Saksasta ja Italiasta vuonna 2013 yhteensä 43 727 kiloa ja vuonna 2014 yhteensä 126 928 kiloa sekä harjoittanut jäätelön vähittäismyyntiä toimipaikoissaan.

Veroilmoitukset laiminlyöty

Yrityksen olisi pitänyt jättää veroilmoitukset maahantuomistaan jäätelöeristä Tullille neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu. Valmistevero olisi pitänyt maksaa Tullille viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta.

Yritys on erikseen annetun kirjallisen kehotuksen jälkeen jättänyt yhden, puutteellisen valmisteveroilmoituksen Tullille koskien vuonna 2013 maahantuotuja jäätelöitä. Vuoden 2014 aikana tuoduista jäätelöistä ei ole jätetty ainuttakaan valmisteveroilmoitusta.

Huomattavaa kilpailuetua

Yrityksen toiminta on aiheuttanut n. 160 000 euron verovahingon Suomen valtiolle vältettyinä veroina. Koska yritys ei ole ajallaan maksanut kaikista maahantuomistaan jäätelöeristä valmisteveroa, se on myös saanut huomattavaa kilpailuetua muihin samalla alalla toimiviin yrityksiin nähden.

Rikosasiaa on tutkittu törkeänä veropetoksena ja sen yhteydessä on kuultu rikoksesta epäiltynä kahta henkilöä. Asia on siirtymässä lähiaikoina syyteharkintaan Sisä-Suomen syyttäjänvirastolle Tampereelle.