JAA

Teknologiayritys Reaktor on tänään ilmoittanut laukaisevansa Suomen ensimmäisen kaupallisen satelliitin avaruuteen vuoden 2016 syksyllä. Satelliitti kantaa nimeä Reaktor Hello World.

Yritys pyrkii hankkeensa avulla oppimaan enemmän satelliittien toiminnasta sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista.

– Haluamme kehittää osaamistamme jatkuvasti eteenpäin. Tämä koskee ydinosaamisemme lisäksi myös tällaisia täysin uusia osa-alueita, joista meillä ei vielä ole paljoa tietoa. Ennen satelliittia olemme muun muassa panostaneet robotiikan, tekoälyn ja 3D-printtauksen sovellutuksien tutkimiseen, kertoo Reaktorin avaruusohjelmasta ja robottiliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha-Matti Liukkonen.

Liukkonen kertoo hankkeen pyrkivän myös suomalaisen ekosysteemin käynnistämiseen. Maailmassa on tällä hetkellä vain kaksi kaupallisessa toiminnassa olevaa testilaboratoriota, jotka keskittyvät nopeasti ja kustannustehokkaasti rakennettavien piensatelliittien testaamiseen. Suomessa Aalto-yliopistolla on kolmas laboratorio, jonka piensatelliittien valmistus- ja testauspalvelut tullaan avaamaan myös laajasti kaupalliseen käyttöön hankkeen yhteydessä toimintansa aloittavan spinoff-yrityksen avustuksella.

– Noin 50 prosenttia kaikista nanosatelliittihankkeista epäonnistuu, koska niiden laadunvarmistus- ja testauskäytännöt eivät ole vielä vakiintuneet. Tällaisen vartavasten piensatelliitteihin keskittyvän laboratorion saaminen Suomeen olisikin merkittävä kehitysaskel paitsi koko alan, mutta myös Suomen ekosysteemin kannalta, Liukkonen jatkaa.

Tukikohta kuun pimeälle puolelle – Reaktor haluaa auttaa osaamisellaan

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n johtaja Johann-Dietrich Wörner toi toukokuussa julkisuuteen ajatuksen kansainvälisestä avaruusasemasta, joka sijaitsisi kuun maahan näkymättömällä puolella. Kyseinen avaruusasema voisi olla yksi mahdollinen korvaaja nykyiselle avaruusema ISS:lle, jonka avulla tehtävät operaatiot alkavat hiljalleen tulla päätökseensä. Tukikohdan rakentaminen voisi alkaa jo vuonna 2020.

Liukkonen kertoo tukikohdan rakentamisen vaativan runsaasti erilaista osaamista eri aloilta. Hän uskoo, että myös Reaktor voisi auttaa operaatiossa.

– Lähivuosina on nähtävissä uuden teknologian tuomia toimintamallin murroksia usealla liiketoiminta-alalla. Uudet teknologiset ratkaisut tulevat muuttamaan kokonaisia toimialoja. Tukikohta-hanke tulee tarvitsemaan tällaisia osa-alueita onnistuakseen. Hanke sitoisi tällaiset ‘disruptiot’ yhden katon alle, Liukkonen selittää.

– Satelliittimme on luonnollisesti osa tätä pitkän aikavälin tavoitetta. Käytännössä haluamme olla eturintamassa näiden disruptiivisten teknologioiden kohdalla. Näin ollen meillä voisi tulevaisuudessa hyvinkin olla jotain annettavaa ESA:n kunnianhimoiseen hankkeeseen, Liukkonen kertoo.