JAA

Ranskan hyväksyttyä seksin oston kieltävän lain, 6. huhtikuuta, on Ruotsin mallia seksin oston kriminalisoimisesta jälleen esitelty eri medioissa ”edistyksellisenä ratkaisuna” seksityön ongelmiin. Ruotsin mallissa ei kuitenkaan ole mitään edistyksellistä.

Kieltopolitiikka on saanut ristiriitaisen vastaanoton myös sen kotimaassa Ruotsissa. Vaikka kieltolain kannattajat esittävät kriminalisoinnin olevan tehokas tapa vastustaa seksuaalista kaltoinkohtelua, käy seksuaaliterveysjärjestö RFSU:n riippumattomasta raportista ilmi, että laki ei ole toiminut odotetusti. Kriminalisointi on lisännyt poliisin toimia seksityöntekijöitä vastaan sekä aiheuttanut turvattomuutta ja stigmaa.

“Seksityöntekijöitä kiristetään kertomaan asiakkaiden nimiä ja painostetaan pois seksityöstä”

Ostokiellon alla seksityöntekijä ei ole rikollinen, mutta viranomaisten painostus ja pakkotoimet kohdistuvat tosiasiassa heihin. Seksityöntekijöitä kiristetään kertomaan asiakkaiden nimiä ja painostetaan pois seksityöstä. Esimerkiksi Ranskassa passinsa menettäneet seksityöntekijät voivat saada uuden henkilöllisyystodistuksen vain, jos he luopuvat seksityön tekemisestä (Yle 7.4.2016). Valtio siis kiristää seksityöntekijöitä perusoikeuksilla.

“Kiellot eivät vähennä hyväksikäyttöä”

Seksityöntekijät ja heidän järjestönsä kaikkialla maailmassa vastustavat kieltolakeja. Heidän mukaansa kiellot eivät vähennä hyväksikäyttöä, vaan kurjistavat ja vaikeuttavat seksityöntekijöiden elämää. He kannattavat kriminalisointien purkamista ja pääsyä yhteiskunnan palveluihin ilman pelkoa häpeästä tai sanktioista, joita kiellot pitävät yllä. Todellinen edistyksellisyys on sellaista politiikkaa, joka ei kävele asianosaisten ylitse, vaan kuuntelee heidän tarpeitaan.

Useat kansainväliset ihmisoikeus- ja terveysjärjestöt kuten Amnesty, Human Rights Watch ja WHO, sekä hiv-työtä tekevät järjestöt, ovat viimeisen kymmenen vuoden sisällä ryhtyneet edistämään seksityöntekijöiden ihmisoikeuksia kieltolakien sijaan.

“Seksityön aseman nostaminen ammatiksi muiden joukossa vahvistaisi työntekijöiden itsemääräämisoikeutta, turvallisuutta ja terveyttä”

Seksityön piirissä tapahtuva kaltoinkohtelu, terveysongelmat, huonot työolot ja muut kielteiset ilmiöt johtuvat ennen kaikkea lainsuojattomuudesta, harmaalla alueella toimimisesta ja yhteiskunnan tuen puuttumisesta – eli olosuhteista, joita kieltolait ja viranomaisten ahdistelu pitävät yllä.

Seksityön aseman nostaminen ammatiksi muiden joukossa vahvistaisi työntekijöiden itsemääräämisoikeutta, turvallisuutta ja terveyttä. Se myös lisäisi toiminnan läpinäkyvyyttä, jotta alan ongelmiin voitaisiin paremmin puuttua yhdessä seksityöntekijöiden kanssa, ei ylhäältä sanellen.