JAA

Nuorten seksuaalioikeuksien toteuttamisen tueksi on julkaistu opas, “Fulfil! Guidance document for the implementation of young people’s sexual rights”. Opas tarjoaa käytännön vinkkejä, toteutusohjeita ja esimerkkejä nuorten seksuaalioikeuksien edistämiseksi.

Seksuaalioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille ikään katsomatta. Oppaassa on keskitytty erityisesti viiteen eri seksuaalioikeuksien osa-alueeseen:

  • a) seksuaalisuuden ilmaisuun
  • b) seksuaaliterveyspalveluiden saatavuuteen
  • c) laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen
  • d) seksuaaliselta väkivallalta suojautumiseen ja
  • e) oikeuteen hakea hyvitystä tilanteessa, jossa nuoren oikeuksia on loukattu.

– Nuorten seksuaaliseen itsemääräämiseen kohdistuu yhä paljon erilaisia rajoituksia, jotka johtuvat aikuisten kyvyttömyydestä käsitellä aihetta. Kieltojen sijaan tarvitaan dialogia ja seksuaalikasvatusta, joilla tuetaan nuorten kykyä tehdä hyviä päätöksiä oman seksuaalisuutensa suhteen, toteaa oppaan kansainvälisessä työryhmässä mukana ollut, oppaan tekoon osallistunut Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen.

Oppaan ovat laatineet Maailman seksuaaliterveysjärjestö (WAS) ja Kansainvälinen perhesuunnittelujärjestöjen liitto (IPPF) ja se on suunnattu erityisesti työvälineeksi poliittisille päättäjille, sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan ammattilaisille. Opas on englanninkielinen ja sen voi ladata maksuttomasti täältä.