JAA

Monelle tulee yllätyksenä, etteivät puoliso tai lapset voi hoitaa sairastuneen asioita, jos ennakointia ei ole hoidettu ajoissa.

Tänään julkaistava opas neuvoo yksityiskohtaisesti, kuinka jokainen voi varmistaa oman tahdon toteutumisen, vaikka sairauden tai vammautumisen vuoksi ei enää asioitaan pystyisi hoitamaan. Oppaassa käydään konkreettisesti, käytännön ohjein ja tapausesimerkein läpi oikeudellisen ennakoinnin keinoja, kuten hoitotahtoa ja edunvalvontavaltuutusta.

Väestö ikääntyy ja ratkaisuvaihtoehdot ikääntyvien ihmisten oman tahdon kunnioittamisen kysymyksiin ovat ajankohtaisia. Muistisairaudet yleistyvät ja samalla lisääntyy tarve oikeudelliseen ennakointiin. Ennakoinnilla voi varmistaa tahtonsa toteutumisen myös sairauden edetessä. Samalla helpottuu myös läheisten tilanne, sillä kun ennakointi on kunnossa, läheiset voivat hoitaa sairastuneen asioita joustavasti.

– Viimeistään diagnosoinnin yhteydessä kannattaa suunnitella tulevaisuutta ja varmistaa, että oma tahto toteutuu tilanteessa, jossa ei enää itse pysty hoitamaan asioitaan. Ennakointi on tärkeää myös läheisten kannalta, sillä tuhannet omaiset joutuvat joka vuosi hankaluuksiin, kun eivät pysty hoitamaan esimerkiksi sairastuneen pankkiasioita, projektijohtaja Henna Nikumaa Suomen muistiasiantuntijat ry:stä sanoo.

Tieto oikeudellisen ennakoinnin keinoista on aiemmin ollut hajanaista eikä tietoa ole ollut tarpeeksi.

Tänään julkistettava Miten turvaan tahtoni toteutumisen? -opas on ensimmäinen, joka esittelee kattavasti keskeiset vinkit ja keinot, joiden avulla jokainen voi varautua tilanteeseen, jossa ei pysty enää asioitaan hoitamaan.

 

Myös työikäisten kannattaa hoitaa oikeudellinen ennakointi kuntoon

Oikeudellinen ennakointi ei ole vain ikäihmisten asia. Äkillinen sairastuminen tai onnettomuus voi osua myös työikäisen kohdalle. Hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus kannattaa jokaisen tehdä ajoissa.

– Usein virheellisesti ajatellaan, että oma puoliso tai lapsi voi hoitaa asiat, jos itse ei enää pysty siihen esimerkiksi vammautumisen tai sairastumisen vuoksi. Monelle onkin yllätys, että ilman asianmukaisia valtuuksia toisen asioita ei voi hoitaa. Kun on tehnyt hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen, ne helpottavat konkreettisesti sairastuneiden ja heidän läheistensä elämää, sanoo oppaan työryhmän jäsen, perheoikeuden dosentti, OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Helsingin yliopistosta.

Oppaan tilaukset

Tänään julkaistava opas on tehty laajapohjaisessa yhteistyössä Suomen muistiasiantuntijat ry:n Muistisairaan ihmisen edunvalvonta yhteistyönä -projektissa, jota RAY rahoittaa. Opasta voi tilata Suomen muistiasiantuntijat ry:stä: info@muistiasiantuntijat.fi tai puh. (09) 454 2848 (hinta: 2 e + toimituskulut). Sen saa myös sähköisenä maksutta Suomen muistiasiantuntijat ry:n sivuilta muistiasiantuntijat.fi/julkaisut.