JAA
Arkistokuva

Seksuaalirikosten ennaltaehkäisyverkoston (SeriE) laskelman mukaan yksi lapseen kohdistuva vakava seksuaalirikos aiheuttaa liki 150 000 euron suuruiset suorat kustannukset valtiolle kolmen vuoden aikana.

Mikäli seksuaalirikos voitaisiin estää kohdentamalla potentiaalisille tekijöille ennaltaehkäisevää terapeuttista tukea, jäävät kulut 9 600 euroon henkilöä kohden. Ryhmäterapiassa kulut ovat vielä pienemmät: hieman yli 1 000 euroa henkilöä kohden.

Lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen kulut 3 vuotta
Esitutkinnan kulut

         3 000 €

Oikeuslaitoksen kulut

         5 000 €

Vankilatuomio 2,5 vuotta (puolet ehdollisessa)

121 600 €

STOP-ohjelman kulut

4 300 €

Uhrin lääkärikulut ja oikeuspsykologinen selvittely

5 500 €

Uhrin terapiakulut 3 vuotta

9 600 €

YHTEENSÄ

149 000 €

 

 

Ennaltaehkäisevän terapian kulut 3 vuotta

9 600 €

Laskelmaan ei ole otettu mukaan lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen tuottamia välillisiä kuluja. Rikos ja oikeusprosessi rikkovat tavallisesti sekä uhrin että tekijän lähisuhteita, tuottavat kaikille osapuolille tulonmenetyksiä sekä johtavat pahimmassa tapauksessa pitkittyneeseen traumatisoitumiseen tai syrjäytymiseen. Vakavimmissa tapauksissa taloudelliset menetykset voivat olla useita satoja tuhansia euroja – puhumattakaan rikosten aiheuttamista inhimillisistä kärsimyksistä.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäiseminen on panostamista tulevaisuuteen sekä taloudellisesti että hyvinvoinnin näkökulmasta. Varovaisen arvion mukaan Suomessa on noin 40 000 aikuista miestä, joilla on seksuaalista kiinnostusta lapsia kohtaan. Monet heistä haluaisivat itse hakeutua avun piiriin, jos sellaista olisi tarjolla. Myös EU:n direktiivi seksuaalirikosten vähentämiseksi (2011/92/EU) edellyttää jäsenmailta toimia ennaltaehkäisevien interventioiden järjestämiseksi.

Seksuaalirikosten ennaltaehkäisyverkosto (SeriE) toimii pääkaupunkiseudulla ja siihen kuuluu terveysalan, seksuaaliterveyden ja kriminaalihuollon toimijoita, niin viranomaisia kuin järjestöjäkin. Verkoston tehtävänä on parantaa seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn menetelmiä sekä luoda palvelupolkuja, jotta riskiryhmiin kuuluvat potentiaaliset rikoksentekijät saisivat apua ajoissa.