JAA

Arvioiden mukaan EU-maat ovat tänä vuonna vastaanottaneet jopa yli miljoona turvapaikanhakijaa. Schengen-maiden välinen vapaa liikkuvuus syventää pakolaiskriisiä, sillä EU-maat eivät ole saaneet sovittua yhteisistä pelisäännöistä.

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto ja Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) järjestivät tänään perjantaina 4. joulukuuta Eurooppasalissa Helsingissä avoimen seminaarin, joka pureutui Euroopan pakolaiskriisiin.

Eurostatin tilastojen mukaan EU-alueelle on tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä tullut noin miljoona turvapaikanhakijaa kolmansista maista, kun heitä koko viime vuoden aikana tuli noin 626 000. Tämän vuoden luku on todellisuudessa vieläkin suurempi, sillä kaikki maat eivät ole toimittaneet tilastoja Eurostatille. Saksa on arvioinut, että turvapaikanhakijoita voi tulla tänä vuonna jopa 1,5 miljoonaa ja Ruotsin korkein arvio on 190 000. Suomeen heitä on tullut jo yli 30 000.

– Euroopan komissio on arvioinut, että vuoden 2017 loppuun mennessä EU:hun voi tulla jopa 3 miljoonaa turvapaikanhakijaa. YK arvioi, että Lähi-idässä ja Afrikassa on useita miljoonia potentiaalisesti Eurooppaan suuntaavia turvapaikanhakijoita. Kukaan ei tiedä, miten tilanne tulee kehittymään, mutta on melko todennäköistä että turvapaikanhakijoiden määrä tulee pysymään korkealla tasolla ja jopa kasvaa tulevina vuosina Euroopassa, sanoo ylitarkastaja Rafael Bärlund EMN:stä.

Suomeen tullut suuri määrä turvapaikanhakijoita on asettanut paineita Maahanmuuttoviraston hallinnoimalle vastaanottojärjestelmälle. Suomessa on tällä hetkellä 130 vastaanottokeskusta, joista 95 on Suomen Punaisen Ristin (SPR) ylläpitämiä.

– SPR on sitoutunut avaamaan uusia yksiköitä siinä tahdissa, kun viranomaiset sitä meiltä pyytävät, kertoo Punaisen Ristin kotimaan valmiustoiminnan johtaja Leena Kämäräinen.

Miksei EU hoida kriisiä?

Tutkimusten mukaan eurooppalaiset, myös suomalaiset, odottavat EU:lta valmiita ratkaisuja pakolaiskriisin selvittämiseksi.

– On hyvä muistaa, että EU olemme me, eli EU:n jäsenvaltiot ja kansalaiset. EU:ssa voidaan sopia yhteisistä pelisäännöistä ja toimista, mutta niiden täytäntöönpano ja rahoitus on kuitenkin hoidettava jokaisessa jäsenvaltiossa. Ratkaisuja ei voi ulkoistaa EU:lle ilman, että sille annetaan asianmukaiset toimivaltuudet ja resurssit, sanoo Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen.

Nurminen huomauttaa, että EU-maat eivät ole kyenneet sopimaan yhtenäisestä turvapaikkamääritelmästä, yhteisistä turvapaikkahakemusten käsittelytavoista ja pysyvästä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten sijoittamisesta, vaikka yhteisiä standardeja on olemassa.

– Sen sijaan rajatarkastukset on poistettu Schengen-maiden välillä. Ihmiset – myös turvapaikanhakijat – voivat näin siirtyä vapaasti maasta toiseen ja liikkua pitkiä aikoja EU-maiden välillä rekisteröitymättä. Voimassa olevat säännöt eivät sovellu suuren pakolaismäärän hallintaan. Siksi jäsenmaat asettavat yksitellen rajoituksia vapaalle liikkuvuudelle, Nurminen toteaa.

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston ja EMN:n järjestämän seminaarin aiheena perjantaina olivat pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut. Tilaisuuden päätti paneelikeskustelu, johon ottivat osaa Euroopan parlamentin jäsenet Heidi Hautala (vihr.) ja Merja Kyllönen (vas.), kansanedustajat Annika Saarikko (kesk.) ja Ville Tavio (ps.) sekä Sisäministeriön maahanmuutto-osastolta maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne ja Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. Keskustelun juonsi toimittaja Kirsi Heikel Ylestä.