JAA

Viime aikoina on käyty keskustelua koululiikunnan tavoitteista ja yhtenä tulokulmana on ollut oppilaiden testaaminen. Juoksemisen ympärillä on puhuttu mm. Cooperin testin tarpeellisuudesta koululiikunnan tavoitteiden suunnassa. Testaaminen itsessään ei varmastikaan valtaosassa opettajia ja toimijoita aiheuta negatiivisia ajatuksia, mutta valitut testit sekä niihin tähtäävä harjoittelu (eli koululiikunta) voi olla useamman mielestä epätasapainossa. 

Aihetta käsittelevän kirjoituksen yhteydessä tuotiin esille seuraava mielenkiintoinen näkökulma: “Testataan koulussa juoksukuntoa, mutta ei koskaan treenata sitä. Vähän sama kuin testattaisiin joka kevät japanin kielen taito ja todettaisiin, että eihän sitä osaa kukaan. Haluttiin vaan katsoa miten huonoja te olette tänä vuonna“.

– Tässä hauskassa vertauksessa on mielestäni hyviä pointteja, vaikka esitystapa onkin liioitteleva, toteaa Matti Hannikainen, Koululiikuntaliiton Juoksusankarit-hankeen koordinaattori.

Positiiviset kokemukset kannustavat liikunnalliseen elämäntapaan

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma linjaa koululiikunnan tavoitteita seuraavasti: ”Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Perusopetuksen liikunnan tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen.”

Koululiikunnassa positiivisia kokemuksia on tärkeä tuottaa erilaisille liikkujatyypeille. Jos aina tehdään elämyksellisiä liikuntatehtäviä niin miten mielekkääksi mittaamisesta motivoituvat oppilaat kokevat tunnit, tai toisinpäin?

– Monelle koululaisella on jäänyt juoksemisesta ja yleisurheilusta kuva, että näillä liikuntatunneilla juostaan pitkä metsälenkki, 100 metrin ajat tai Cooperin testi. Ei sinänsä ihme, että näissä yhteyksissä sekä juoksemisesta että yleisurheilusta jää monelle negatiivinen kuva. Nämä asiat voivat vaikuttaa laajastikin yksilön kokemuksiin liikunnasta, Hannikainen jatkaa.

Koululiikunnassa tulisi käydä läpi kuntoa kohottavia jaksoja ja monipuolisia juoksuharjoitteita ennen kuin päädytään testeihin ja maksimaalisiin suorituksiin. Jos kokemus juoksemisesta rajoittuu maksimaalisiin suorituksiin, on siitä pitkä matka koko elämän kestävään liikunnalliseen elämäntapaan.

Juoksusankareiden vinkein kohti innostavaa juoksukokemusta

– Olen osallistunut erilaisiin koululiikuntatapahtumiin – viimeisimpänä Hauho Liikkuu. Tässä tapahtumassa koulupäivä oli siirretty illalle ja kaikki koulun oppilaat osallistuivat liikunnalliseen iltaohjelmaan. Mukana olivat koulun oppilaat, opettajat sekä oppilaiden vanhempia. Tapahtumassa tutustuttiin juoksemiseen ja vietettiin iltaa hyvillä fiiliksillä. Mukana oli myös kioski, huippu-urheilijavieras ja muuta pientä extraa. Tapahtumassa oli huomioitu eritasoiset liikkujat ja tehty juoksemisesta miellyttävä kokemus, Hannikainen kertoo.

Tapahtumassa 1–2 luokkalaisille oli oma Juoksusankarit-rata, josta he keräsivät yhdessä maratoneja. 3–9 luokkalaiset kiersivät puolestaan 7,2 km mittaisen maisemareitin omaa vauhtiansa. Sama reitti kierretään vuosittain ja näin kaikilla on mahdollisuus havainnoida oman kunnon kehittymistä. Tapahtumassa oli kiva tunnelma, koska juoksemisen ja liikkumisen ympärillä oli muutakin mielekästä puuhaa.

Onkin tärkeä huomata, että vaikka 12 minuutin Cooperin testi on ajallisesti lyhyt, niin suorituksena se on äärimmäinen. Pidempikestoinen ja vapaamuotoisempi toiminta saavuttaa parempia lopputuloksia.  Maratonien juokseminen porukalla toimii osaltaan hyvänä testinä yksilöiden kestävyyskunnosta ja motivoi isompaa joukkoa liikkeelle. Hyödyntämällä eri toimijoiden valmiita materiaaleja saa liikuntatunneille ja tapahtumiin vaivattomasti eri liikuntatyyppejä innostavaa toimintaa. Maraton-tapahtuma on tästä hyvä esimerkki.

Koululiikuntaliiton Juoksusankarit tarjoaa maksuttomat materiaalit juoksemisen tueksi.