JAA

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimintansa lopettaneita yrityksiä.

Poistouhan alla ovat kaikki ne elinkeinonharjoittajat, jotka eivät ole tehneet kaupparekisteri-ilmoitusta 10 vuoteen ja joilla ei ole yrityskiinnityksiä ja jotka ovat Verohallinnon mukaan toimimattomia. Poistomenettely ei koske asunto-osakeyhtiöitä.

Poistomenettelyssä on mukana noin 14 000 yritystä.

Poistolta välttyy tekemällä ilmoituksen kaupparekisteriin

Poistettavien listalla olevien yritysten tulee tarkistaa yrityksen kaupparekisteritietojen ajantasaisuus ja tehdä muutosilmoitus kaupparekisteriin 30. kesäkuuta mennessä.

Virallinen kuulutus ja tarvittavat ohjeet yrityksille ovat PRH:n verkkosivuilta.

Asiakastiedustelut puh. 029 509 5900 ma–pe klo 9.00–16.15.

Yritykset, joilta PRH ei saa ilmoitusta määräaikaan mennessä, poistetaan kaupparekisteristä elokuussa 2017.

Rekisteristä poistaminen rekisteriviranomaisen aloitteesta on mahdollista kaupparekisterilain perusteella (24 §).

Viimeksi PRH poisti toimimattomia yrityksiä kaupparekisteristä elokuussa 2016. Silloin rekisteristä poistettiin yli 29 000 toimimansa lopettanutta yritystä.